Index: C-Actors

This page is dedicated to all our favorite Chinese actors. The list is definitely not an official one, but it is composed of all our crushes. This is NOT a ranking list.

1. Kris Wu Yifan

3

2. Hu Ge

image

3. Wallace Huo

image

4. TFBoys

5

5. Yang Yang

8

6. Wang Kai

7.jpg

7. Luhan

4

8. Zhang Yixing

8

9. Li Yifeng

6

10. Jing Boran

51265474e1

11. William Chan

6a577db439

12. Nicky Wu

image

13. Deng Chao

image

14. Ma Ke

1

15. Zhang Han

image

16. Ma Tian Yu

17. Chen Xiao

image

18. Huang Xiaoming

image

19. Wallace Chung

20. Jin Dong

9

21. Li Chen

005IMuZvgw1f00fsz6u8qj31kw2dhqft

22. Show Luo

2

23. Jia Nailiang

3

24. Luo Jin

screen-shot-2013-04-09-at-1-22-26-am

25. Hawlick Lau

26. Zheng Kai

4

27. Eddie Peng

28. Jiang Jinfu

3

29. Huang Zitao

5

30. Wu Lei

6

31. Jimmy Lin

image

32. Lin Gengxin

image

33. Mark Zhao

image

34. Alec Su

35. Darren Wang

1

36. Lu Yi

37. Huang Xuan

7

38. Zhu Yilong

10

39. Shen Yilun

006gHRDMjw1ezk5ibx6vtj330y1r3b29

40. Aarif Rahman

41. Yuan Hong

image

48. Zhang Danfeng

5

43. William Feng (Feng Shao Feng)

44. Bolin Chen

1

45. Peter Ho

2

46. Jin Shijia

3

48. Chen He

4

49. Du Chun

6

50. Wang Leehom

51. Jay Chou

52. Han Geng

1

53. Qiao Zhenyu

5

54. Yan Kuan

2

55. Zhu Zi Xiao

56. Nicholas Tse

57. Vic Zhou

58. Kimi Qiao

59. Sun Yizhou

image

60. Godfrey Gao

6

61. Ming Dao

7

62. Mickey He

63. Zhang Zhehan

8

64. Qi Ji

3

65. Vincent Jiao

66luhan. Purba Rgyal

9

2 thoughts on “Index: C-Actors

    • archidisign says:

      Haha, my bad. I should really review that list soon. When I wrote it, Yang Yang was not as huge as he is now, and I was definitely not familiar with his face then (as the picture above proves). This picture is of Yang Hyun Mo, a Korean trainee actor apparently. I am sorry for my mistake and it is know updated!

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s